Д-р Катерина Яковлиева – Нетрадиционна медицина, Пловдив

Д-р Катерина Яковлиева извършва диагностика, профилактика и лечение с нетрадиционни методи и природни продукти, включително и компютърна диагностика, изследване на кръвта и пречистване на организма.

 logo
Кабинетът по нетрадиционна медицина работи от 6 години,като непрекъснато усъвършенства лечебните си методи.
Реклама