Аеро Техник БГ ООД – Базово и линейно техническо обслужване на самолети и логистика, София

Аеро Техник БГ ООД e дружество с ограничена отговорност, основано през 2011 година, със седалище и адрес на управление град София.

logo (10)

Основната дейност, с която компанията се занимава е базово и линейно техническо обслужване на самолети и логистика.

Реклама