Алгара ООД – Обработка на метали, Търговище

Алгара“ ООДе правоприемник на „Специализирана производствена монтажна организация за автоматизация“ /СПМОА/- гр.Търговище.

logo (4)
Реклама

Алгара ООД – Обработка на метали, Търговище

„Алгара“ ООД е правоприемник на „Специализирана производствена монтажна организация за автоматизация“ /СПМОА/- гр.Търговище.

logo

СПМОА е създадена през 1969 година и произвежда ел.табла за металорежещи машини, машини с цпу, за строителството, помпени станции, КИП и А за заводи за химическата промишленост.