Машо ЕООД – Отоплителни инсталации и слънчеви системи

Машо ЕООД е регистрирана през 2006г., като приема дейността, активите и пасивите на ЕТ МАШО – Маленко Цанов. Като такава, фирмата вече е 17 години на бьлгарския пазар. Във фирмата работят в момента 13 човека.

logo (6)

Машо ЕООД произвежда електрически котли с електронно управление от 6 до 60 kW, изпитани и сертифицирани в оторизирана лаборатория.

Реклама

Машо ЕООД – Отоплителни инсталации и слънчеви системи

Машо ЕООД е регистрирана през 2006г., като приема дейността, активите и пасивите на ЕТ МАШО-Маленко Цанов.

logo (7)

Като такава, фирмата вече е 17 години на българския пазар.

Машо ЕООД – Отоплителни инсталации и слънчеви системи

Фирма Машо ЕООД е регистрирана през 2006г., като приема дейността, активите и пасивите на ЕТ МАШО – Маленко Цанов. Като такава, фирмата вече е 17 години на бьлгарския пазар.

Във фирмата работят в момента 13 човека. Фирмата произвежда електрически котли с електронно управление от 6 до 60 kW, изпитани и сертифицирани в оторизирана лаборатория.