Mедицински център Авицена, София

Mедицински център Авицена започва своята дейност в началото на 2000 г. като частно лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ.

logo (17)

 

От 2012 г. Медицински център „Авицена” функционира на нов адрес: • В кв. Стрелбище на ул. „Орехова гора” № 17 Б /близо до Южен парк/ Ние сме клиника в София , изградена като многопрофилен медицински център , предлагащ услугите на висококвалифицирани специалисти.
Реклама

Медицински център ТРАНСХЕЛИКС, София

Медицински център “ТРАНСХЕЛИКС” с лаборатория по клинична патология и молекулярна диагностика е частно лечебно заведение, регистрирано на основание чл. 40, ал. 9 от ЗЛЗ, с удостоверение N 7775 / 09.04.2012г., като лечебното заведение е вписано в регистъра на Столична Регионална Здравна Инспекция под N 00375.

 logo (13)

Медицински център „ТРАНСХЕЛИКС“ е  регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение N 362953.

Санус 2000 – Медицински център и клиника, София

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000” разполага със специализирани терапевтични, хирургични кабинети и кабинет за функционална диагностика, базирани на територията на ВМА – Поликлиника.

logo (7)

Кабинетите са оборудвани с ЕКГ-апарати, ЕКГ-Холтер, ехографи, ехокардиограф, съдов доплер, велоергометър, костен денситометър, ЕМГ-апарат, Електроенцефалограф, компютър – периметър.

Медицински център Хирон – Интегративна медицина, София

В Медицински център “Хирон” лекуващите лекари съчетават по уникален начин последните достижения на традиционната медицина с най-доброто от алтернативната медицина.

logo (1)

Водещ принцип при лечението на пациенти в медицинския център е холистичният подход, при който заболяванията на пациента не се третират като отделни проблеми, а като резултат от дисхармония и липса на баланс между тялото, ума и душата.

Медицински център ТРАНСХЕЛИКС, София

Медицински център “ТРАНСХЕЛИКС” с лаборатория по клинична патология и молекулярна диагностика е частно лечебно заведение.

logo (2)

Медицински център Хирон – Интегративна медицина, София

Медицински център “Хирон” е първият по рода си в България Център за интегративна медицина.

logo

В Медицински център “Хирон” лекуващите лекари съчетават по уникален начин последните достижения на традиционната медицина с най-доброто от алтернативната медицина. Водещ принцип при лечението на пациенти в медицинския център е холистичният подход, при който заболяванията на пациента не се третират като отделни проблеми, а като резултат от дисхармония и липса на баланс между тялото, ума и душата.

Геримед – Медицински център, София

Геримед е медицински център, предлагащ следните услуги: акушерство и гинекология, обща гинекология, установяване и проследяване на бременност, ендокринна гинекология, онкогинекология, мамология, ултразвукова диагностика и други.

logo (12)

Високата квалификация и опитът на лекарите, работещи в „Геримед“, съчетани с модерната диагностична апаратура, оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добрата медицинска практика.