МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД, Велико Търново

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД в гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Велико търновска област. Болницата има над 140 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война. Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична медицинска помощ.

Реклама