Мурджев – Транс ЕООД

Мурджев-Транс ЕООД е строителна фирма, създадена през 2005 година от Никола Захароев Мурджев и приемник на ЕТ „Никола Мурджев“, основан през 1993г.

Предмет на дейност: – изпълнява стоителство, реконструкция и модернизация на съоръжения към пътното строителство – извършва строителство на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, както колектори и външни водоснабдявания – разполага с автомобилна и земекопна техника.

Реклама