Основно Училище „Алеко Константинов“

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.

logo (3)

Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.

Реклама

ОУ Отец Паисий, с. Реселец

В ОУ Отец Паисий се обучават ученици от 1-8 клас. Обучението се извършва от квалифицирани педагози с дълъг професионален опит. В тяхното училище се обучават деца както от селото, така и от съседните населени места.

Обучението е в непрофилирани паралелки, като учениците изучават общообразователните предмети. Училището разполага с уютни, светли и добре поддържани класни стаи.

Първо Основно Училище Св.Климент Охридски

Първо Основно училище Св. Климент Охридски се намира в град Раднево и извършва прием и обучение на ученици от 1 до 8 клас. Учебното заведение разполага и с група за предучилищна подготовка.

Училището разполага с много добре поддържана материална база и квалифицирани преподаватели, с опит и подход към децата.

112 Oсновно училище Стоян Заимов – София

112 основно училище Стоян Заимов град София извършва обучение на ученици от първи до осми клас, като смените на обучение, които се предлагат в учебното заведение са две.

Училището приема ученици в няколко вида паралелки: непрофилирана и полудневна паралелки и полуинтернатна група. Към учебното заведение има сформирана група и за предучилищна подготовка на деца между 6- и 7-годишна възраст.

Частно Основно Училище Д-р Петър Берон, София

Самостоятелната учебна база на частното училище Д-р Петър Берон е скътана в подножието на Витоша и е потопена сред зелената приказка на природата. Спортните игрища и тенис кортът са разположени под естествената сянка на иглолистни дървета.

Сред клоните им надничат пернатите обитатели на къщичките за птици, направени и поставени от малките природолюбители на училището, а катеричките – любимци на децата – са най- големите фенове на спортните им постижения.