Конна база Мартима

Модерната конна база е предназначена за конен спорт, езда в полето и отглеждане на коне. Предлагат уроци по езда за деца и възрастни, както в манежите, така и в полето.

logo_dkFautz

Възможностите за полска езда са неограничени, благодарение на непосредствения достъп до полетата и хълмовете на Стара планина.

Реклама

ЕТ Тодор Опрев – производител на вино

Компанията „Тодор Опрев“ е създадена през 1994.

logo (11).jpg

От самото начало тя се насочва към семепроизводство и отглеждане на трайни насаждения – кайсии и лозя, както на собствени терени така и върху арендована земя.

Земеделска кооперация Детелина, Левски

Земеделска кооперация Детелина е специализирана в отглеждането на фуражни култури и търговията на фураж.

logo (13)

ЕТ Тодор Опрев – производител на вино

Компанията „Тодор Опрев“ е създадена през 1994. От самото начало тя се насочва към семепроизводство и отглеждане на трайни насаждения – кайсии и  лозя, както на собствени терени така и върху арендована земя.

logo