ЕЛ ЕМ СИ ЕООД – Строителен надзор, Пловдив

„ЕЛ ЕМ СИ” ЕООД е основана през 2006 г. с предмет на дейност строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционните проекти в строителството, консултантска дейност, управление на инвестиционни проекти.

 

logo (9)

Фирмата има издаден Лиценз № ЛК – 000622/ 22.07.2008 г. от МРРБ за извършване на гореописаните дейности и застрахователна полица за дейността си.

Реклама

ВМЛ Консулт Строителен надзор – София

ВМЛ КОНСУЛТ е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство фирма за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

logo (5)

За дейността си фирмата има издаден Сертификат за изпълнение изисквания на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 от ТЮФ Рейнланд България.

ВМЛ Консулт Строителен надзор – София

ВМЛ КОНСУЛТ е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство фирма за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

logo (10)

За дейността си фирмата има издаден Сертификат за изпълнение изисквания на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 от ТЮФ Рейнланд България.

ВМЛ Консулт Строителен надзор – София

ВМЛ КОНСУЛТ е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство фирма за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

logo (9)

За дейността си фирмата има издаден Сертификат за изпълнение изисквания на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 от ТЮФ Рейнланд България.

ВМЛ Консулт Строителен надзор – София

ВМЛ КОНСУЛТ е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство фирма за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

logo (1)

За дейността си фирмата има издаден Сертификат за изпълнение изисквания на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 от ТЮФ Рейнланд България.

ЕЛ ЕМ СИ ЕООД – Строителен надзор, Пловдив

„ЕЛ ЕМ СИ” ЕООД е основана през 2006 г. с предмет на дейност строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционните проекти в строителството, консултантска дейност, управление на инвестиционни проекти.

 logo.jpg

Фирмата обединява висококвалифицирани специалисти, доказали в дългодишната си практика своя професионализъм – архитекти, конструктори, ВиК инженери, инженери пътно строителство, геодезисти, електроинженери, технолози, геолози и др., което гарантира качествено и професионално обслужване.

ВМЛ Консулт Строителен надзор – София

ВМЛ КОНСУЛТ е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство фирма за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

logo (11)

Фирмата оценява съответствието на инвестиционните проекти, упражнява строителен надзор, обследва енергийна ефективност и сертифициране на сгради.