СОЛТИ – Противопожарна техника, София

Фирма Солти ЕООД е създадена през 1991 г.

logo (8).jpg

Вече над 24 години компанията е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита.

Реклама

СОЛТИ – Противопожарна техника, София

Фирма Солти ЕООД е създадена през 1991 г. Вече над 24 години компанията е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита.

logo (10).jpg

СОЛТИ – Противопожарна техника, София

Фирма Солти ЕООД е създадена през 1991 г.

logo (3)

Вече над 24 години компанията е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита.

ДИДИ ЕМ ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност „ДИДИ ЕМ“ ЕООД е регистрирано през 2007г., като се занимава с множество инвестиции в различни области на производството и търговията.

 

logo (7)

Писат-Инженеринг ООД – Системи за сигурност

Вземайки под внимание спецификата на бизнеса, Писат-Инженеринг ООД отдава изключително значение на високото качество и стандарти, гарантиращи оптимална защита и безопастност за клиентите.

logo (4)

За да гарантират прилагането на подобна политика, компанията притежава различни сертификати, разрешителни и удостоверения, доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти.

САТУРН 95 ООД – Фотоволтаични централи, енергийна ефективност, мълнезащитни системи

Фирма САТУРН 95 ООД предлага височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника.

logo (22)

Саниране на сгради по алпийски способ, доставка и монтаж на елементи за отопление, вентилация и климатизация. Фирмата е участвала в изграждането на посочените монтажни дейности в над 2700 обекта в България и Румъния.

САТУРН 95 ООД – Фотоволтаични централи, енергийна ефективност, мълнезащитни системи

Фирма САТУРН 95 ООД предлага височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника.

logo (14)

Саниране на сгради по алпийски способ, доставка и монтаж на елементи за отопление, вентилация и климатизация. Фирмата е участвала в изграждането на посочените монтажни дейности в над 2700 обекта в България и Румъния.

САТУРН 95 ООД – Фотоволтаични централи, енергийна ефективност, мълнезащитни системи

Фирма САТУРН 95 ООД предлага височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника. Саниране на сгради по алпийски способ, доставка и монтаж на елементи за отопление, вентилация и климатизация.

logo (7)

Фирмата е участвала в изграждането на посочените монтажни дейности в над 2700 обекта в България и Румъния.

СОЛТИ – Противопожарна техника, София

Фирма Солти ЕООД е създадена през 1991 г. Вече над 24 години компанията е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита.

  logo (8)