Драматичен театър Рачо Стоянов, Габрово

Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово е създаден през 1945 година. Той и до днес е репертоарен театър. Финансира се от Министерство на културата и Община Габрово.

logo_j54Nbe5

В репертоара му присъстват пиеси, предназначени за всякакъв спектър публика – от детски, през младежки, до спектакли за възрастни.

Реклама

Драматичен театър Рачо Стоянов, Габрово

Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово е създаден през 1945 година. Той и до днес е репертоарен театър. Финансира се от Министерство на културата и Община Габрово.

logo_j54Nbe5

В репертоара му присъстват пиеси, предназначени за всякакъв спектър публика – от детски, през младежки, до спектакли за възрастни.

Драматичен театър Рачо Стоянов, Габрово

Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово е създаден през 1945 година. Той и до днес е репертоарен театър.

logo_j54Nbe5

Финансира се от Министерство на културата и Община Габрово. В репертоара му присъстват пиеси, предназначени за всякакъв спектър публика – от детски, през младежки, до спектакли за възрастни.

Драматичен театър Рачо Стоянов, Габрово

Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово е създаден през 1945 година. Той и до днес е репертоарен театър.

logo_j54Nbe5.jpg

Финансира се от Министерство на културата и Община Габрово. В репертоара му присъстват пиеси, предназначени за всякакъв спектър публика – от детски, през младежки, до спектакли за възрастни.