Частна детска градина Детски свят, София

Екипът на ЧДГ „Детски свят“ запазва индивидуалността на детето, открива и развива талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му.

logo_si92qrw

Реклама

Частна детска градина Детски свят, София

Екипът на ЧДГ „Детски свят“ запазва индивидуалността на детето, открива и развива талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му.

 logo_sI92Qrw

Частна детска градина Детски свят, София

Екипът на ЧДГ „Детски свят“ запазва индивидуалността на детето, открива и развива талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му.

 logo_sI92Qrw

Част от предимствата на детската градина са, че децата растат в колектив, стават самостоятелни много по-рано, което изгражда у тях самочувствие и увереност в себе си. Те свикват да преодоляват сами трудностите, да отстояват себе си в групата.

Частна детска градина Детски свят, София

Екипът на ЧДГ „Детски свят“ запазва индивидуалността на детето, открива и развива талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му.

logo_sI92Qrw

 

Част от предимствата на детската градина са, че децата растат в колектив, стават самостоятелни много по-рано, което изгражда у тях самочувствие и увереност в себе си. Те свикват да преодоляват сами трудностите, да отстояват себе си в групата.

Частна детска градина Детски свят, София

Екипът на ЧДГ „Детски свят“ запазва индивидуалността на детето, открива и развива талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му.

logo_sI92Qrw

Част от предимствата на детската градина са, че децата растат в колектив, стават самостоятелни много по-рано, което изгражда у тях самочувствие и увереност в себе си.

Частна детска градина Детски свят, София

В ЧДГ „Детски свят“ запазват индивидуалността на детето, откриват и развиват талантите му и към всяко подхождат според нуждите му.

logo_sI92Qrw

Част от предимствата на детската градина са, че децата растат в колектив, стават самостоятелни много по-рано, което изгражда у тях самочувствие и увереност в себе си.