Инрад Експерт 6 ООД

Инрад Експерт 6 ООД е фирма за организация за водене на финансова и счетоводна отчетност на търговски дружества и фирми.

 logo
Реклама

TPA Horwath – Консултантски услуги, София

Работата им се характеризира с най-високо качество, постоянно усъвършенстване на тяхното ноу-хау, специално внимание към нуждите на клиенти си.

 logo (7) .
TPA Horwath е една от водещите консултантски компании в областта на данъците и одита в Централна и Югоизточна Европа. TPA Horwath Group има офиси в единадесет страни: Албания, Австрия, България, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия и Унгария и около 1000 служители.