ЕТ Иван Иванов | Превоз на строителни материали и суровини – с.Мрамор

Фирма ЕТ Иван Иванов се намира в с.Мрамор и разполага с транспортни средства, багери и валяци, с които участва в изкопни работи, превозване на инертни материали, земни маси и други необходими суровини и материали за изграждане на обекти.

С коректността и качеството на извършените услуги фирмата се е наложила на вътрешния пазар и е търсен партньор от редица утвърдени в бранша строителни фирми.

Реклама