Мултимес Груп – Преработка на месо, Лясковец

Фирмата е създадена през 2000г., но като месопреработвателно дружество започва дейност през 2013г., в нова и модерна фабрика, съобразена и отговаряща на всички Европейски стандарти и норми.

logo (5)

Реклама

ГАЛЕНАДИМОВИ ЕООД – Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти, Бургас

Компанията спазва всички европейски стандарти и изисквания по контрола на качеството, което от своя страна е предпоставка за висококачествени продукти с отлични вкусови показатели.

logo (14).jpg

Димови ЕООД има на свое разположение, квалифициран работен състав, както и всички необходими, съвременни съоръжения за преработката и консервирането на продуктите.

Мултимес Груп – Преработка на месо, Лясковец

Фирмата е създадена през 2000г., но като месопреработвателно дружество започва дейност през 2013г., в нова и модерна фабрика, съобразена и отговаряща на всички Европейски стандарти и норми.

logo (4).jpg

Кентавър ЕООД – Добив и преработка на дървен материал, Костенец

Създадена през 1998г., фирма Кентавър ЕООД се занимава с добив, преработка и транспорт на дървен материал.

logo_4d4zIt8.jpg

Тидекс ЕООД – Добив, преработка и търговия с дърва за огрев, София

Фирма Тидекс ЕООД е създадена през 1994 г. с основна дейност добив, преработка и търговия с дърва за огрев.

Годишно преработват между 5 000 и 6 000 куб. м. широколистна дървесина главно от видовете бук, дъб и габър. Фирмата разполага с производствена база от 10 000 кв.м и закрити складови помещения с обща застроена площ от 960 кв.м.

Аркадия Херба ЕООД – Преработка и пакетаж на билки, подправки и хранителни добавки, с. Нови Хан

Фирма „Аркадия Херба“ ЕООД е учредена през 1997 г., като българо-немско дружество с предмет на дейност: преработка и пакетаж на билки и подправки. По-късно дружеството насочи интереса си към хранителните добавки и се специализира в това направление.