Елфи Тех ООД – Пречиствателни съоръжения за вода, Стара Загора

ЕлфиТех ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност.

2

Реклама

Елфи Тех ООД – Пречиствателни съоръжения за вода, Стара Загора

Елфи Тех ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти и подготовка на кадри по предмета на дейност”.

 logo (4)
Фирмата има научни разработки във всички области от предмета си на дейност, но през последните 17 години от създаването си с приоритет е развивала технологиите свързани с пречистването на вода – питейна, бутилирана, отпадъчна от промишлени производства и от населени места.