Деомид ЕООД – Проектантска и строително-надзорна дейност, Варна

Деомид ООД се занимава с проектантска и строително-надзорна дейност.

logo_aduMTez

Фирмата изготвя технически паспорти на съществуващи и новопостроени сгради, досие на обектите и въвеждането им в експлоатация, подробни устройствени планове (ПУП); съгласуване на ПУП и инвестиционни проекти за сгради и съоръжения към тях по всички необходими части, както комплексен доклад за съответствие на инвестиционни проекти.

Реклама

ЕТ ДОБИАТИ – Проектиране и обзавеждане, Варна

Екип от професионалисти работят всеотдайно за добрия имидж на фирмата.

logo (1)

 

Профисионалната работа на екипа се състои от самото начало или от възникването на идеята до самата реализация.

ЕТ ДОБИАТИ – Проектиране и обзавеждане, Варна

Екип от професионалисти работят всеотдайно за добрия имидж на фирмата.

logo (13)

Профисионалната работа на екипа се състои от самото начало или от възникването на идеята до самата реализация.

Деомид ЕООД – Проектантска и строително-надзорна дейност, Варна

Деомид ООД се занимава с проектантска и строително-надзорна дейност.

logo_aduMTez

Фирмата изготвя технически паспорти на съществуващи и новопостроени сгради, досие на обектите и въвеждането им в експлоатация, подробни устройствени планове (ПУП); съгласуване на ПУП и инвестиционни проекти за сгради и съоръжения към тях по всички необходими части, както комплексен доклад за съответствие на инвестиционни проекти.

ЕТ ДОБИАТИ – Проектиране и обзавеждане, Варна

Екип от професионалисти работят всеотдайно за добрия имидж на фирмата.

logo (9)

Профисионалната работа на екипа се състои от самото начало или от възникването на идеята до самата реализация.

ЕТ ДОБИАТИ – Проектиране и обзавеждане, Варна

Екип от професионалисти работят всеотдайно за добрия имидж на фирмата.

logo (9)

Профисионалната работа на екипа се състои от самото начало или от възникването на идеята до самата реализация.

ЕТ ДОБИАТИ – Проектиране и обзавеждане, Варна

Фирма „Добиати“ е създадена през 1994г. Доказала се е на пазара с бързо и качествено производство на мебели.

 logo (5) .
Екип от професионалисти работят всеотдайно за добрия имидж на фирмата. Профисионалната работа на екипа се състои от самото начало или от възникването на идеята до самата реализация. Това включва: създаване на идеен проект, създаване на 3Д визуализация, оразмеряване, производство, монтаж. Работи се с клиентите по индивидуален подход.