Ривал – Инженеринг – Михайлов и Сие СД | Архитектура, проектиране – Русе

Строителна фирма Ривал – Инженеринг Михайлов и С-ие е основана през 1991 г. със статут на събирателно дружество.

logo (7).jpg

Фирма Ривал – Инженеринг е специализирана в строително-ремонтните услуги и проектантската дейност.

Реклама

ИНАРХ ЕООД

Инарх ЕООД е фирма с проектантска и строителна дейност на най-високо ниво в град Казанлък и района.

Untitled_Wd5iMfO

Виа Дизайн ЕООД – Инвестиционни проекти за пътна инфраструктура, Бургас

Основната дейност на фирма ВИА ДИЗАЙН ЕООД е свързана с: > Инвестиционни проекти за пътна инфраструктура – всички фази за проектиране > Проектите по част пътна (пътища и улици) > Организация на движението, временна организация и безопасност на движението, конструктивна, геодезия и други.

logo (10)

Ривал – Инженеринг – Михайлов и Сие СД | Архитектура, проектиране – Русе

Строителна фирма Ривал – Инженеринг Михайлов и С-ие е основана през 1991 г. със статут на събирателно дружество.

logo (2)

Фирма Ривал – Инженеринг е специализирана в строително-ремонтните услуги и проектантската дейност.

ИНАРХ ЕООД

Инарх ЕООД е фирма с проектантска и строителна дейност на най-високо ниво в град Казанлък и района.

Untitled_Wd5iMfO

Ривал – Инженеринг – Михайлов и Сие СД | Архитектура, проектиране – Русе

Строителна фирма Ривал – Инженеринг Михайлов и С-ие е основана през 1991 г. със статут на събирателно дружество.

logo (10)

 

Фирма Ривал – Инженеринг е специализирана в строително-ремонтните услуги и проектантската дейност.

Деомид ЕООД – Проектантска и строително-надзорна дейност, Варна

Деомид ООД се занимава с проектантска и строително-надзорна дейност.

logo_aduMTez

Фирмата изготвя технически паспорти на съществуващи и новопостроени сгради, досие на обектите и въвеждането им в експлоатация, подробни устройствени планове (ПУП); съгласуване на ПУП и инвестиционни проекти за сгради и съоръжения към тях по всички необходими части, както комплексен доклад за съответствие на инвестиционни проекти.

Ривал – Инженеринг – Михайлов и Сие СД | Архитектура, проектиране – Русе

Строителна фирма Ривал – Инженеринг Михайлов и С-ие е основана през 1991 г. със статут на събирателно дружество.

logo (7)

Фирма Ривал – Инженеринг е специализирана в строително-ремонтните услуги и проектантската дейност.

Сима и Васев ООД – Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, Варна

Фирма “Сима и Васев” ООД е основана през 2007 година. Управители на фирмата са инж.г. Симеон Добрев и инж.г. Венцислав Васев.

logo (18)

Екипа има дългогодишен опит в инженерно-геоложките и хидрогеоложки проучвания, както и пълна проектантска правоспособност за упражняване на дейността.

Деомид ЕООД – Проектантска и строително-надзорна дейност, Варна

Деомид ООД се занимава с проектантска и строително-надзорна дейност.

logo_aduMTez

Фирмата изготвя технически паспорти на съществуващи и новопостроени сгради, досие на обектите и въвеждането им в експлоатация, подробни устройствени планове (ПУП); съгласуване на ПУП и инвестиционни проекти за сгради и съоръжения към тях по всички необходими части, както комплексен доклад за съответствие на инвестиционни проекти.