Караджа-Фаг ООД – Зърнопроизводство и животновъдство, Исперих

„Караджа-Фаг” ООД е създадена през 1993 година и е сред най-големите земеделски компании в Североизточна България.

 logo_Vb9XKoR
„Караджа-Фаг” ООД разполага с качествени специалисти във всяка сфера и е в процес на непрекъснато усъвършенстване.
Реклама

Грейнстор България АД – Зърнени и маслодайни култури

Компанията разполага с една от най-големите в страната складови бази за съхранение на зърна и други суровини с капацитет от 350 000 тона.

logo (8)

Централите на компанията са в Ямбол и в София.

Грейнстор България АД – Зърнени и маслодайни култури

Компанията разполага с една от най-големите в страната складови бази за съхранение на зърна и други суровини с капацитет от 350 000 тона.

logo (1)

Централите на компанията са в Ямбол и в София.

Караджа-Фаг ООД – Зърнопроизводство и животновъдство, Исперих

„Караджа-Фаг” ООД е създадена през 1993 година и е сред най-големите земеделски компании в Североизточна България.

 logo_Vb9XKoR
„Караджа-Фаг” ООД разполага с качествени специалисти във всяка сфера и е в процес на непрекъснато усъвършенстване.

Мелком ООД – Зърнопреработка, Сливен

Мелком ООД е утвърден зърнопреработвател в България с повече от 20 години дейност в областта.

logo (8)

Мелницата е с ново оборудване по лиценз на швейцарската фирма Бюлер с пълна автоматизация на работните процеси.

Грейнстор България АД – Зърнени и маслодайни култури

Компанията разполага с една от най-големите в страната складови бази за съхранение на зърна и други суровини с капацитет от 350 000 тона.

logo (1)

Централите на компанията са в Ямбол и в София.

Мелком ООД – Зърнопреработка, Сливен

Мелком ООД е утвърден зърнопреработвател в България с повече от 20 години дейност в областта.

logo (6).jpg

Мелницата е с ново оборудване по лиценз на швейцарската фирма Бюлер с пълна автоматизация на работните процеси.

Петромел 1 ООД – Производство на брашно, с. Комощица

Петромел 1 ООД е единствената мелница в страната с изцяло компютризирано производство на брашна. Тя е изградена на площ от 22 дка в землището на с. Комощица, област Монтана, по проект на най-големия световен производител за мелнично оборудване – швейцарската фирма BUHLER.

Монтажът на машините е извършен от специалисти от фирма BUHLER и официалния и представител за България – Мелсикон ООД.