Компакт Консултантс ООД

Компакт Консултантс ООД е фирма, създадена през 1992 година, със седалище град София. logo

Предметът на дейност на фирмата е насочен в областта на инженерно-консултантски услуги.

Реклама