ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН АД

Пристанище  „ДДФ Бъдин” – Видин е създадено на 1 март 1963г. с указ на Министерският съвет като държавно предприятие под  наименованието „Дунавски Драгажен Флот” със седалище в гр.Русе и предмет на дейност – производство и добив на инертни материали от река Дунав.

logo (7)

Днес в Дружеството работят 59 души. Пристанището е разположено на брега на река Дунав в Южната промишлена зона на град Видин и заема площ от 42 дка.

Реклама