Районна Ветеринарна Станция Русе

Дружество РВС Русе е наследник на Районен Научно-изследователски Ветеринарномедицински институт, който е с богата история и традиции.

В резултат на последователните усилия на целия екип, от 21.03.2008 г. лабораторията е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 17025:2006.

Реклама