РАЙ-СЕРВИЗ ООД – Инженеринг, София

Фирма РАЙ-СЕРВИЗ ООД разполага с необходимата материално-техническа база, която включва складово стопанство, осигуряващо съхраняване на материалите, възлите и елементите.

Като товада  не се отрази отрицателно на техните качества и осигуряват работни помещения, машини и приспособления за съответната дейност.

РАЙ-СЕРВИЗ ООД – Инженеринг, София

Фирма РАЙ-СЕРВИЗ ООД разполага с необходимата материално-техническа база, която включва складово стопанство, осигуряващо съхраняване на материалите, възлите и елементите.

Като това не се отразява отрицателно на техните качества и осигуряват работни помещения, машини и приспособления за съответната дейност.

РАЙ-СЕРВИЗ ООД – Инженеринг, София

Фирма РАЙ-СЕРВИЗ ООД разполага с необходимата материално-техническа база, която включва складово стопанство, осигуряващо съхраняване на материалите, възлите и елементите, без това да се отрази отрицателно на техните качества и осигуряват работни помещения, машини и приспособления за съответната дейност.

Основните видове дейности, които извършва са следнит, проектиране на горивни системи, котелни централи, газопроводи и системи за управление.