Свепол АД – Шивашки консумативи, София

Фирма Свепол ЕАД се занимава с дистрибуция на консумативи и суровини за индустриални плетачни машини.

Като фирмата е изключителен представител на няколко, затвърдили името си в световен мащаб, европейски производители.