Земеделска кооперация Прогрес, с. Варненци

Основната дейност на ЗК ПРОГРЕС се развива в с. Варненци , както и в землището на цялата община Тутракан.

logo (5)

Дружеството обработва и реализира своята продукция върху собствени, арендувани или наети земи.

Кооперация Черни лом, с. Гърчиново

Кооперация Черни лом е основен селскостопански производител за област Търговище. Занимава се с производство и търговия със селскостопански продукти, зърнопроизводство, производство на маслодайни култури и семепроизводство.

logo (3).jpg

Производство и търговия на едро със зърнено-житни и маслодайни култури – пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед маслодаен, люцерна и други.

Земеделска кооперация Прогрес, с. Варненци

Основната дейност на ЗК ПРОГРЕС се развива в с. Варненци , както и в землището на цялата община Тутракан.

logo (3)

Дружеството обработва и реализира своята продукция върху собствени, арендувани или наети земи.

Кооперация за производство и услуги Единство-2002, с. Мортагоново

Кооперация за производство и услуги Единство-2002 развива основната си дейност в областта на селското стопанство, като извършва производство и търговия със селскостопанска продукция.

 

logo (15).jpg

Инна Агро 2006 – Селскостопанска продукция, Враца

Инна Агро 2006 обработва собствени и арендувани земеделски земи на землището на село Лиляче. Фирмата се занимава с производството на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Продукцията се отличава с високо качество и устойчивост на атмосферните условия.

За нуждите на производството си фирмата разполага със съвременна техника и инвентар за обработка на земята, прибирането на добивите и тяхното съхранение.

ЧПТК – НОВ ЖИВОТ – Селскостопанска продукция, с. Дебово

Частната производствено търговска кооперация Нов Живот е със седалище село Дебово, Община Никопол.

Тя развива своята дейност в областта на селското стопанство, като специализира в производството, съхранението и реализацията на селскостопанска продукция. Обработва собствени и наети земеделски площи.

Инна Агро 2006 – Селскостопанска продукция, Враца

Фирма Инна Агро 2006 обработва собствени и арендувани земеделски земи на землището на село Лиляче. Фирмата се занимава с производството на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Продукцията се отличава с високо качество и устойчивост на атмосферните условия. За нуждите на производството си, фирмата разполага със съвременна техника и инвентар за обработка на земята, прибирането на добивите и тяхното съхранение.