ЕТ Тодор Опрев – производител на вино

Компанията „Тодор Опрев“ е създадена през 1994. От самото начало тя се насочва към семепроизводство и отглеждане на трайни насаждения – кайсии и  лозя, както на собствени терени така и върху арендована земя.

logo
Реклама

Кооперация Черни лом, с. Гърчиново

Кооперация Черни лом е основен селскостопански производител за област Търговище.

logo (5)

Занимава се с производство и търговия със селскостопански продукти, зърнопроизводство, производство на маслодайни култури и семепроизводство.

Кооперация Черни лом, с. Гърчиново

Кооперация Черни лом е основен селскостопански производител за област Търговище.

logo (3)

Занимава се с производство и търговия със селскостопански продукти, зърнопроизводство, производство на маслодайни култури и семепроизводство.

Кооперация Черни лом, с. Гърчиново

Кооперация Черни лом е основен селскостопански производител за област Търговище.
logo (1)

 Занимава се с производство и търговия със селскостопански продукти, зърнопроизводство, производство на маслодайни култури и семепроизводство.

Кооперация Черни лом, с. Гърчиново

Кооперация Черни лом е основен селскостопански производител за област Търговище. logo (5)

Занимава се с производство и търговия със селскостопански продукти, зърнопроизводство, производство на маслодайни култури и семепроизводство.

Кооперация Черни лом, с. Гърчиново

Кооперация Черни лом е основен селскостопански производител за област Търговище. Занимава се с производство и търговия със селскостопански продукти, зърнопроизводство, производство на маслодайни култури и семепроизводство.

logo (3).jpg

Производство и търговия на едро със зърнено-житни и маслодайни култури – пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед маслодаен, люцерна и други.