СИД 1 ООД – Окачествяване на нефто-продукти, Нови Искър

Основна дейност на фирма СИД 1 ООД е окачествяване на светли нефто-продукти. Лабораторията за Изпитване на Горива към СИД 1 е оборудвана с нови съвременни апарати за изпитване на най-съществените (критични) показатели.

Методите, по които се изпитва, са съобразени с изискванията залегнали в европейските и български стандарти за качество на горивата. За извършване на изпитвателната дейност фирмата разполага с високо квалифициран персонал.

Реклама