Солинекс АД – Транспорт и складиране, с. Петърч

Солинекс АД отдава под наем собствени складови площи, включително хладилни камери, сухи складове и температурни складове. Фирмата извършва също така транспорт и складиране на СЖП.

Фирмата предлага съхранение, манипулиране и вътрешен транспорт на опаковани хранителни продукти, трупно месо и нехранителни продукти, с изключение на петролни горива, взривни вещества и газообразни продукти на химическата промишленост.

Реклама