Николай Алексиев – 65 – Склад за хранителни стоки, Враца

Фирма Николай Алексиев 65 извършва пакетиране на хранителни стоки и тяхното складиране.

Складът на фирмата се намира в гр. Враца, ж.к. Дъбника.

Реклама