ТРИМЕКС ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД ООД – ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата произвежда хлябове, питки, тестени и сладкарски изделия.

logo (5).jpg

ТРИМЕКС Димитров, Максимов, Асаад ООД извършва своята дейност в гр. Велико Търново.

ТРИМЕКС ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД ООД – ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата произвежда хлябове, питки, тестени и сладкарски изделия.

logo (18)

ТРИМЕКС Димитров, Максимов, Асаад ООД извършва своята дейност в гр. Велико Търново.

ТРИМЕКС ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД ООД – ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата произвежда хлябове, питки, тестени и сладкарски изделия.

logo (8).jpg

ТРИМЕКС Димитров, Максимов, Асаад ООД извършва своята дейност в гр. Велико Търново.

Пуратос – Хлебни и сладкарски продукти, Перник

Пуратос е международна компания с пълна гама от иновационни продукти, експерт в областта на хлебарството, мелничарството, сладкарството и шоколатиерството, като разполага с широка продуктова гама.

Продуктите им се предлагат в повече от 100 държави по света, в повечето случаи, произведени от нашите филиали.