Писат-Инженеринг ООД – Системи за сигурност

Вземайки под внимание спецификата на бизнеса, Писат-Инженеринг ООД отдава изключително значение на високото качество и стандарти, гарантиращи оптимална защита и безопастност за клиентите.

logo (4)

За да гарантират прилагането на подобна политика, компанията притежава различни сертификати, разрешителни и удостоверения, доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти.

Реклама

Боду СОД ООД

Фирмата притежава дългогодишен опит в организацията и реда на провеждането на мерки за сигурност.

logo (15)

Разполага с всички необходими персонални, специални и технически условия за провеждането на качествена охрана.

Еспол Секюрити Груп ООД – Охранителна дейност

Фирма ESG – Еспол Секюрити Груп е регистрирана с основен предмет на дейност – „Охрана Имуществото на Физически и Юридически Лица.

logo (10)

В  ESG – Еспол Секюрити Груп са изградени мобилни групи за реакция и контрол.Те действуват на територията на гр. София , гр.