Буона вита – Дом за възрастни, София

Първият частен дом за възрастни хора в България „Буона вита“ („Добър живот“) – активен дневен цетър с аналогична функция на хоспис, е открит през 1999г. от д-р Христови в София.

logo (5)

Това е първият лицензиран от Социалното министерство дом за възрастни хора, регистриран според Закона за социално подпомагане.

Реклама

Дом за възрастни хора Надежда, София

Домът за възрастни хора „Надежда” работи като дневен център или пансион за стари хора, тежкоболни или с деменция.

logo (13)

Осигуряват 24-часова квалифицирана грижа и рехабилитационни услуги в комфортна обстановка.

Буона вита – Дом за възрастни, София

Първият частен дом за възрастни хора в България „Буона вита“ („Добър живот“) – активен дневен цетър с аналогична функция на хоспис, е открит през 1999г. от д-р Христови в София.

logo (3)

Това е първият лицензиран от Социалното министерство дом за възрастни хора, регистриран според Закона за социално подпомагане.

Дом за възрастни хора Рай 2011, София

Дом за възрастни Рай 2011 приветства стари хора и болни, които се нуждаят от непрекъснати медицински грижи и наблюдение.

logo (5)

Рай 2011 предлага настаняване на възрастни хора, грижа за тях, рехабилитационни процедури и постоянно медицинско наблюдение. Хосписът предлага денонощни медицински грижи за хора, претърпели тежки операции или травми.