Германов БГ ООД – Топло и хидроизолации, София

Фирмата Германов БГ ООД е регистрирана през 1998г., като специализира в проектиране и монтаж на топло и хидроизолационни системи в строителството. За да отговори на високите изисквания на клиентите и с цел подобряване и повишаване ефективността на продукцията, фирмата им се ориентира към качествени вносни материали, притежаващи сертификати и провели изпитания в български лаборатории.

Реклама

Биба 2 ЕООД – Поддръжка на бензиностанции

БИБА 2 ЕООД е частна строителна фирма със седалище в град София, но осъществява дейността си из цяла България. Основната дейност в момента е планова и аварийна поддръжка на бензиностанции, както и реконструкции. Има над девет години опит в сферата на строително-монтажните услуги и осъществява дейността си на различен брой обекти и строителни участъци.

ЕЛ ЕМ СИ ЕООД – Строителен надзор, Пловдив

ЕЛ ЕМ СИ ЕООД е фирма, основана през 2006 г. с предмет на дейност строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционните проекти в строителството, консултантска дейност, управление на инвестиционни проекти. Фирмата има издаден Лиценз № ЛК – 000622/ 22.07.2008 г. от МРРБ за извършване на гореописаните дейности и застрахователна полица за дейността си.

Техно-Консулт 2000 ЕООД

Техно-Консулт е фирма, която предлага газификация на обекти, ОВ инсталации, основен ремонт и поддържане на парни и водогрейни котли.  Както и инжеринг, монтаж, ремонт и сервиз на технологично, топлотехническо, електро и енергийно оборудване. Изпълнение на СМР на промишлени и граждански обекти. Изработка и монтаж на метал.

МИНЕРАЛ ЕООД – Строителни услуги

Минерал ЕООД е фирма, създадена през 1994г. като наследява строителната и производствената дейност на „БКС“ Баните. Фирмата е с предмет на дейност високо и ниско строителство, благоустройство и комунална дейност, производство и реализация на инертни материали, асфалт бетонови изделия, варови разтвори,механизация и транспорт и други дейности, разрешени от закона.