Т и Т Инженеринг ООД – Проектантска и строителна дейност, София

ТиТ Инженеринг ООД е основана през 2002г. с основна дейност в областта на строителството.

Фирмата се занимава с градоустройство, инвеститорски контрол, проектиране на сгради и външни мрежи.

logo (6)
Реклама

Т и Т Инженеринг ООД – Проектантска и строителна дейност, София

Фирмата се занимава с градоустройство, инвеститорски контрол, проектиране на сгради и външни мрежи.

logo (9).jpg

Извършва инвестиционно проектиране и строителство на жилищни, търговски и административни, сгради, инфраструктурни обекти, екологични енергийни предприятия, спортни комплекси, футболни игрища и паметници на културата; вертикална планировка; благоустройство и озеленяване.