Геокад 93 – Геодезия и проектиране, София

От 1995 г. ГЕОКАД-93 започва да извършва заснемане на парцели с цел проектиране, проекти за вертикално планиране, трасиране на парцели и сгради и други.

logo (5)

От 2004 г. до днес фирмата е изработила над 29 000 подобни обекта.
Реклама