БИОАГРО – производството на биотор, с. Преславен

Фирма БИОАГРО е специализирана в производството на биотор от червен калифорнийски червей – ЧКЧ.

Eco background.

За последната година производствените им мощности се развиха с близо четири пъти, а броят на партньорите-средни и едри земеделски производители-значително нарастна.

БИОАГРО – производството на биотор, с. Преславен

Фирма БИОАГРО е специализирана в производството на биотор от червен калифорнийски червей – ЧКЧ.

Eco background.

За последната година производствените им мощности се развиха с близо четири пъти, а броят на партньорите-средни и едри земеделски производители-значително нарастна.