ТЕРМОТЕХ 94 ООД | Хладилно и кухненско оборудване – София

Фирма ТЕРМОТЕХ 94 ООД се развива в две направления: инженеринг на енергийни обекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи; професионално хладилно и кухненско оборудване.

logo (10)
Реклама

ТЕРМОТЕХ 94 ООД | Хладилно и кухненско оборудване – София

Фирма ТЕРМОТЕХ 94 ООД се развива в две направления: инженеринг на енергийни обекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи; професионално хладилно и кухненско оборудване.

logo (11)

ТЕРМОТЕХ 94 ООД | Хладилно и кухненско оборудване – София

Фирма ТЕРМОТЕХ 94 ООД се развива в две направления: инженеринг на енергийни обекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи; професионално хладилно и кухненско оборудване.

 

logo (2)

ТЕРМОТЕХ 94 ООД | Хладилно и кухненско оборудване – София

Фирма ТЕРМОТЕХ 94 ООД се развива в две направления: инженеринг на енергийни обекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи; професионално хладилно и кухненско оборудване.

 

logo (17)

ТЕРМОТЕХ 94 ООД | Хладилно и кухненско оборудване – София

ТЕРМОТЕХ 94 ООД е основана през 1994 г. Фирмата се развива в две направления: I. Инженеринг на енергийни обекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи.

logo (16)

 

II. Професионално хладилно и кухненско оборудване.

ТЕРМОТЕХ 94 ООД | Хладилно и кухненско оборудване – София

Фирма ТЕРМОТЕХ 94 ООД се развива в две направления: инженеринг на енергийни обекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи; професионално хладилно и кухненско оборудване.

logo (5)

ТЕРМОТЕХ 94 ООД | Хладилно и кухненско оборудване – София

ТЕРМОТЕХ 94 ООД е основана през 1994 г.

logo (1)

Фирмата се развива в две направления: I. Инженеринг на енергийни обекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи. II. Професионално хладилно и кухненско оборудване.

ТЕРМОТЕХ 94 ООД | Хладилно и кухненско оборудване – София

Фирма ТЕРМОТЕХ 94 ООД се развива в две направления: инженеринг на енергийни обекти, отоплителни, вентилационни и климатични системи; както и в професионално хладилно и кухненско оборудване. В номенклатурата на предлаганото от фирмата професионално хладилно и кухненско оборудване влиза хладилни изделия – хладилни шкафове средно и нискотемпературни, двутемпературни хладилни шкафове, хладилни маси, хладилни салат-барове, хладилни ракли, магазинно хладилно оборудване и др.