ТРИМЕКС ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД ООД – ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата произвежда хлябове, питки, тестени и сладкарски изделия.

logo (5).jpg

ТРИМЕКС Димитров, Максимов, Асаад ООД извършва своята дейност в гр. Велико Търново.

ТРИМЕКС ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД ООД – ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата произвежда хлябове, питки, тестени и сладкарски изделия.

logo (18)

ТРИМЕКС Димитров, Максимов, Асаад ООД извършва своята дейност в гр. Велико Търново.

ТРИМЕКС ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД ООД – ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата произвежда хлябове, питки, тестени и сладкарски изделия.

logo (8).jpg

ТРИМЕКС Димитров, Максимов, Асаад ООД извършва своята дейност в гр. Велико Търново.