Тети 90 ЕООД – Автосервиз, София

Съществуват в автомобилния бранш от 1990 г., като до 1999 г. бяха лицензиран превозвач на товари по вътрешни и международни превози.

logo (4)

Реклама

Тети 90 ЕООД – Автосервиз, София

Съществуват в автомобилния бранш от 1990 г., като до 1999 г. бяха лицензиран превозвач на товари по вътрешни и международни превози.

logo (11).jpg

Тети 90 ЕООД – Автосервиз, София

Съществуват в автомобилния бранш от 1990 г., като до 1999 г. бяха лицензиран превозвач на товари по вътрешни и международни превози.

logo (2).jpg

Тети 90 ЕООД – Автосервиз, София

Съществуват в автомобилния бранш от 1990 г., като до 1999 г. бяха лицензиран превозвач на товари по вътрешни и международни превози.

g

Тети 90 ЕООД – Автосервиз, София

Фирма Тети 90 ЕООД съществува в автомобилния бранш от 1990 г., като до 1999 г. беше лицензирана като превозвач на товари по вътрешни и международни превози. От 2000 г. се занимават с поддръжка и техническо обслужване на автомобили.

От 2001 г са лицензирани към МТ като пункт за извършване на периодични технически прегледи на всички видове МПС, като пункт III категория, вкл. и на такива за международни превози, съгл. резолюция СЕМТ и прегледи на опасни товари по АDR.

Тети 90 ЕООД – Автосервиз, София

Фирмата Тети 90 ЕООД същестува в автомобилния бранш от 1990 г., като до 1999 г. е била лицензиран превозвач на товари по вътрешни и международни превози. От 2000 г. се занимава с поддръжка и техническо обслужване на автомобили. От 2001 г е лицензирана към МТ като Пункт за извършване на периодични технически прегледи на всички видове МПС като пункт III категория, вкл. и на такива за международни превози, съгл. резолюция СЕМТ и прегледи на опасни товари по АDR.