Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (7).jpg

Извършва също книговезки услуги и други. Кооперацията развива своята дейност в собствена модерно оборудвана материална база.

Реклама

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (8).jpg

Извършва също книговезки услуги и други. Кооперацията развива своята дейност в собствена модерно оборудвана материална база.

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (1)

Извършва също книговезки услуги и други. Кооперацията развива своята дейност в собствена модерно оборудвана материална база.

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (3)

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар. Извършва също книговезки услуги и други.

logo (7)

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (7)

Извършва също книговезки услуги и други. Кооперацията развива своята дейност в собствена модерно оборудвана материална база.

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (10)

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (1).jpg

Извършва също книговезки услуги и други. Кооперацията развива своята дейност в собствена модерно оборудвана материална база.

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (6)

Извършва също книговезки услуги и други. Кооперацията развива своята дейност в собствена модерно оборудвана материална база.

Трудово-производствена кооперация за инвалиди Рила, Благоевград

ТПКИ Рила e с oновна дейност шивашко производство, като произвежда облекла за българския и европейския пазар.

logo (9)

 

Извършва също книговезки услуги и други. Кооперацията развива своята дейност в собствена модерно оборудвана материална база.