Тидекс ЕООД – Добив, преработка и търговия с дърва за огрев, София

Фирма Тидекс ЕООД е създадена през 1994 г. с основна дейност добив, преработка и търговия с дърва за огрев.

Годишно преработват между 5 000 и 6 000 куб. м. широколистна дървесина главно от видовете бук, дъб и габър. Фирмата разполага с производствена база от 10 000 кв.м и закрити складови помещения с обща застроена площ от 960 кв.м.

Реклама