САНФАРМ ЕООД – Медицински консумативи, София

„САНФАРМ“ ЕООД е лицензиран търговец и притежава лиценз, издаден от Изпълнителната агенция по лекарствата, за търговията със санитарни изделия и тяхното складиране и съхранение на територията на страната.

logo (12)

Основните дейности на фирмата са импорт, експорт, търговия на продукти с медицинско и санитарно предназначени, фармация и медикаменти.

Реклама

АГАРТА-ЦМ ЕООД – Търговия с медицински консумативи, дезинфекционни препарати и медицински инструментариум,

Фирма “АГАРТА-ЦМ” ЕООД притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия; разрешение за търговия на едро с лекарства. Фирмата разполага с два лицензирани склада за съхранение на продуктите.

logo (18)

Клиенти на “АГАРТА-ЦМ” ЕООД са многопрофилни болници за активно лечение, диагностично – консултативни центрове, частни клиника и лица.