Юроком 2000 – ВиК и отоплителни инсталации, София

Юроком 2000 е с утвърдени позиции на комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация и отопление за изграждане на сградни инсталации, инфраструктурни и промишлени обекти.

asf

Реклама

Геология и Геотехника – 1 ООД – Геоложки проучвания, Ямбол

Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата се осигурява от високо квалифицирани и опитни дипломирани инженери и магистри по геология, инженерна геология, хидрогеология и сондиране, геотехника, строителни конструкции, пътно и хидротехническо строителство.

logo_Hm3Azvl

Водещите специалисти на фирмата са специализирали в различни университети и научни институции.

Юроком 2000 – ВиК и отоплителни инсталации, София

Юроком 2000 е с утвърдени позиции на комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация и отопление за изграждане на сградни инсталации, инфраструктурни и промишлени обекти.
logo (7).jpg
През последните години в портфолиото си добавиха и продукти за укрепване на свлачища, диги, речни насипи, изграждане на пътна и тунелна инфраструктура, депа за опасни и неопасни отпадъци и рекултивации.

ГЕОТЕХ ГРУП – Инженеринг и доставка на материали, София

Фирма ГЕОТЕХ ГРУП е водеща в инженеринга и доставката на материали за решения на проблеми, свързани с масивни скални свличания, срутища и падащи камън, корекция на реки, изграждането на депа за отпадъци, както и рекултивацията на сметища.

Укрепването на свлачища, осигуряване на защита от лавини, укрепителни мероприятия при скални и почвени откоси и пътно строителство.