Училище за чужди езици Мотив, Бургас

Училище за чужди езици „Мотив” е създадено през 2012 година.

logo (3).jpg

Внимателно подбраните учебни системи, множеството допълнителни материали и събития, интерактивният начин на обучение, нестандартните методи и вниманието, с което се отнасят към всеки детайл, ще ви помогнат с лекота да усвоите чуждия език и да го почувствате като свой.

Реклама

СОУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал.

logo (8).jpg

СОУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал.

logo (21)

Училище за чужди езици Мотив, Бургас

Училище за чужди езици „Мотив” е създадено през 2012 година.

logo (20)

Внимателно подбраните учебни системи, множеството допълнителни материали и събития, интерактивният начин на обучение, нестандартните методи и вниманието, с което се отнасят към всеки детайл, ще ви помогнат с лекота да усвоите чуждия език и да го почувствате като свой.

Училище за чужди езици Мотив, Бургас

Училище за чужди езици „Мотив” е създадено през 2012 година.

logo (4)

Внимателно подбраните учебни системи, множеството допълнителни материали и събития, интерактивният начин на обучение, нестандартните методи и вниманието, с което се отнасяме към всеки детайл, ще ви помогнат с лекота да усвоите чуждия език и да го почувствате като свой.

СОУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

Отличителни белези на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас са високо квалифициран преподавателски състав, богатството на идеи и дейности, които да направят ученето увличащ и интригуващ процес, добрия дух на взаимно уважение и партньорство с ефективна грижа за възможно най-добрата образованост на учениците и за разгръщането на личностния им и творчески потенциал.

 logo (6)
 Стремежът им е да работят в училище Училище на бъдещето.

Училище за чужди езици Мотив, Бургас

Училище за чужди езици „Мотив” е създадено през 2012 година.

logo (6)

Внимателно подбраните учебни системи, множеството допълнителни материали и събития, интерактивният начин на обучение, нестандартните методи и вниманието, с което се отнасяме към всеки детайл, ще ви помогнат с лекота да усвоите чуждия език и да го почувствате като свой.

СОУ Св. Св. Кирил и Методий, Бургас

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас е училище със стара история, нови идеи и много възможности.

logo (12)

 Училището е приемник и продължител на първото българско училище в града.