Грейнстор България АД – Зърнени и маслодайни култури

Компанията разполага с една от най-големите в страната складови бази за съхранение на зърна и други суровини с капацитет от 350 000 тона.

logo (8)

Централите на компанията са в Ямбол и в София.

Реклама

Грейнстор България АД – Зърнени и маслодайни култури

Компанията разполага с една от най-големите в страната складови бази за съхранение на зърна и други суровини с капацитет от 350 000 тона.

logo (1)

Централите на компанията са в Ямбол и в София.

Агро Гаранти ЕООД – Селскостопанска продукция, Стара Загора

Фирмата извършва и транспортна дейност, като за тази цел притежава тежко-товарни автомобила с ремаркета.

logo_Ghd8Tvk.jpg

Притежава база за съхранение на стоките намираща се в с.Опан, състояща се от административна сграда, складове, както и необходимата ни техника за товаро-разтоварна дейност и 50-тонна електронна везна.

Грейнстор България АД – Зърнени и маслодайни култури

Компанията разполага с една от най-големите в страната складови бази за съхранение на зърна и други суровини с капацитет от 350 000 тона.

logo (1)

Централите на компанията са в Ямбол и в София.

Агро Гаранти ЕООД – Селскостопанска продукция, Стара Загора

„Агро гаранти” ЕООД е на пазара вече 10 години като една от най-големите фирми в Старозагорския регион, обособена в търговията със селско-стопанска продукция – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, а също и олио-рафинирано и нерафинирано и вторичните продукти кюспе, шрот и други.

 logo_Ghd8Tvk
Фирмата извършва и транспортна дейност, като за тази цел притежава тежко-товарни автомобила с ремаркета.