ЗКУ АД – Завод за каучукови уплътнители, с. Горно Ботево

ЗКУ АД е основан през 1968 г. на територията на гр. Стара Загора като самостоятелно предприятие в рамките на ДСО „Хидравлика“.

 logo (9)
Фирмата се занимава основно с: производство и задоволяване потребностите от каучукови уплътнители на заводите от обединението произвеждащи хидравлични и пневматични изделия.
Реклама

ET Зафиров – А.З. – Хидравлични и пневматични изделия, Казанлък

Фирма ЕТ Зафиров е основана през 1991 г., като през последните 20 години е натрупала голям опит при разработването и производството на следните хидравлични и пневматични изделия.

Стоката, която предлага е релета за налягане, индикатори за вакуум и диференциални за филтри, съединители бързосменни, ръчни хидравлични помпи, обратни клапани, дросели регулируеми и нерегулеруеми с обратни клапани, мембранна помпа за киселини и основи и др.

ET Зафиров – А.З. – Хидравлични и пневматични изделия, Казанлък

Фирмата ЕТ Зафиров е основана през 1991 г., като през последните 20 години е натрупала голям опит при разработването и производството на следните хидравлични и пневматични изделия: релета за налягане, индикатори за вакуум и диференциални за филтри, съединители бързосменни, ръчни хидравлични помпи, обратни клапани, дросели регулируеми и нерегулеруеми с обратни клапани, мембранна помпа за киселини и основи и др.