Д-р Анчо Тодоров Николов – Хирург, Стара Загора

Д-р Анчо Димитров е началник на отделение по хирургия в МБАЛ „Проф. Доктор Стоян Киркович“, Стара Загора.

logo (2)

Докторът е специалист по коремна и ендокринна хирургия, като извършва лапароскопски операции.
Реклама