Хоспис Бобов Дол

Хоспис Бобов дол е разположен в сградата на МБАЛ Бобов дол, на самостоятелен етаж, с капацитет 20 места.

logo (7)

За болните се грижат лекари, медицински сестри, трудотерапевти, кинезитерапевти, както и добре обучени санитари.

Реклама

Буона вита – Дом за възрастни, София

Първият частен дом за възрастни хора в България „Буона вита“ („Добър живот“) – активен дневен цетър с аналогична функция на хоспис, е открит през 1999г. от д-р Христови в София.

logo (5)

Това е първият лицензиран от Социалното министерство дом за възрастни хора, регистриран според Закона за социално подпомагане.

Буона вита – Дом за възрастни, София

Първият частен дом за възрастни хора в България „Буона вита“ („Добър живот“) – активен дневен цетър с аналогична функция на хоспис, е открит през 1999г. от д-р Христови в София.

logo (3)

Това е първият лицензиран от Социалното министерство дом за възрастни хора, регистриран според Закона за социално подпомагане.

Хоспис Бобов Дол

Хоспис Бобов дол предлага медико-социални услуги на хронично болни, лица в терминален стадий и самотни възрастни хора.

 

logo (2)

Хоспис Бобов дол е разположен в сградата на МБАЛ Бобов дол, на самостоятелен етаж, с капацитет 20 места. За болните се грижат лекари, медицински сестри, трудотерапевти, кинезитерапевти, както и добре обучени санитари. На разположение са 24 часа с високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.

Хоспис Възраждане, София

Основна идея на хосписите е да се облекчи физическата и духовна болка и страдание като се оказват специализирани и комплексни грижи за пациенти в напреднал стадий на нелечимо заболяване.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента. Независимо от вида и стадия на заболяване, качество на живот може да бъде постигнато като се гарантира контрол на болката, съпътстващите симптоми причиняващи му дискомфорт, психологическа подкрепа. Грижите са както комплексни (медицински и немедицински), така и индивидуални.

Дом за възрастни хора Рай 2011, София

Дом за възрастни Рай 2011 приветства стари хора и болни, които се нуждаят от непрекъснати медицински грижи и наблюдение.

logo (5)

Рай 2011 предлага настаняване на възрастни хора, грижа за тях, рехабилитационни процедури и постоянно медицинско наблюдение. Хосписът предлага денонощни медицински грижи за хора, претърпели тежки операции или травми.

Хоспис ПАРАДАЙЗ

Хоспис ПАРАДАЙЗ разполага с колектив от специалисти, който полага високо квалифицирани медицински, психологически и духовни грижи за предотвратяване и облекчаване на страданието, както и подобряване качеството на живот на хора със сериозни и комплексни заболявания.

Предлагат специализирани услуги – 24-часова грижа за тежко болни пациенти, денонощно специализирано наблюдение, денонощно обгрижване, изпълнение на назначена медикаментозна терапия и рехабилитиция.

ХОСПИС ВЪЗРАЖДАНЕ

Основен приоритет на дружеството Хоспис Възраждане е запазване качеството на живот на пациента. Независимо от вида и стадия на заболяване, качество на живот може да бъде постигнато като се гарантира контрол на болката, съпътстващите симптоми причиняващи му дискомфорт, психологическа подкрепа.

Грижите са както комплексни (медицински и немедицински), така и индивидуални. Фокусът е върху пациента, а не заболяването. Предлагат обастановка, близка до домашната и персонално отношение.

ХОСПИС ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Хоспис Леонардо Да Винчи се намира на тихо, светло, чисто и спокойно място. Сградата на хосписа е новопостроена, с широки входове за улеснен достъп на колички, в съответствие с Европейските изисквания.

Етажът на партера е специализиран за тежко болните ни пациенти. На входа ще Ви посрещне портиер и ще Ви упъти към стаята на Вашия близък.

Хоспис Бобов Дол

Хоспис Бобов дол е разположен в сградата на МБАЛ Бобов дол, на самостоятелен етаж, с капацитет 20 места.

За болните се грижат лекари, медицински сестри, трудотерапевти, кинезитерапевти, както и добре обучени санитари. На разположение са 24 часа с високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.