Целодневна детска градина Калинка, Бургас

Детската градина разполага с добра материална база, която се очаква с помощта на общината Бургас да бъде осъвременена.

logo (7).jpg

Сградата има отделно крило, на един етаж за кухня, където се приготвя топла храна, както и физкултурен салон.

Реклама

Целодневна детска градина Калинка, Бургас

Детската градина разполага с добра материална база, която се очаква с помощта на общината Бургас да бъде осъвременена.

logo (7)

Сградата има отделно крило, на един етаж за кухня, където се приготвя топла храна, както и физкултурен салон.

Целодневна детска градина Калинка, Бургас

Детската градина разполага с добра материална база, която се очаква с помощта на общината Бургас да бъде осъвременена.

logo

Сградата има отделно крило, на един етаж за кухня, където се приготвя топла храна, както и физкултурен салон.

Целодневна детска градина Калинка, Бургас

Детската градина разполага с добра материална база, която се очаква с помощта на общината Бургас да бъде осъвременена.

logo (17)

Сградата има отделно крило, на един етаж за кухня, където се приготвя топла храна, както и физкултурен салон.